Sonatas,CDs Vinyl , Classical,10,www.fitmemalaga.com,Cello,$26,No.,and,-,/inherently835728.html,Pian,Vainberg,,for,Symphony,Vasilieva Vainberg Vasilieva - Symphony No. 10 Cello Pian Sonatas for and free Vainberg Vasilieva - Symphony No. 10 Cello Pian Sonatas for and free $26 Vainberg, Vasilieva - Symphony No. 10 Sonatas for Cello and Pian CDs Vinyl Classical $26 Vainberg, Vasilieva - Symphony No. 10 Sonatas for Cello and Pian CDs Vinyl Classical Sonatas,CDs Vinyl , Classical,10,www.fitmemalaga.com,Cello,$26,No.,and,-,/inherently835728.html,Pian,Vainberg,,for,Symphony,Vasilieva

Vainberg Vasilieva - Symphony No. 10 Cello Pian Ranking TOP4 Sonatas for and free

Vainberg, Vasilieva - Symphony No. 10 Sonatas for Cello and Pian

$26

Vainberg, Vasilieva - Symphony No. 10 Sonatas for Cello and Pian

|||

Editorial Reviews

M. Vajnberg (1919 – 1996) 1. Simfoniya r 10, lya minor, soch. 98 1. Koncherto grosso (Grave. Allegro) 2. Pastoral' (Lento) 3. Kantsona (Andantino) 4. Burleska (Allegro con fuoco) 5. Inversiya (Listesso tempo. Allegro. Grave) — 31.14 Sonata r1 dlya violoncheli i fortepiano, do mazhor, soch. 21 (1945) 2. Lento ma non troppo — 9.09 3. Un poco moderato — 9.48 Sonata r2 dlya violoncheli i fortepiano, sol' minor, soch. 63 (1958 – 1959) 4. Moderato — 6.09 5. Andante — 8.23 6. Allegro — 5.39 Obcshee vremya zvuchaniya — 70.37 1 — Moskovskij kamernyj orkestr. Dirizher Rudol'f Barshaj. Solisty: A. Vasil'eva (violonchel') (1, 2), E. Smirnov (skripka) (2), L. Anikeev (al't) (2), R. Gabdullin (kontrabas) (2). 2 – 6 — Alla Vasil'eva (violonchel'), Moisej Vajnberg (fortepiano).

Vainberg, Vasilieva - Symphony No. 10 Sonatas for Cello and Pian